Scoala
Prezentare
Program
Istoric
Materiale
Imagini
Rapoarte
Cumajungi
Semnează Cartea de Oaspeţi
 
 
 

Materiale predate în Şcoala Biblică pentru Misionari
Lunca Ilvei


Materiale predate sunt diverse şi nu sunt întotdeauna aceleaşi pentru diferitele grupuri de elevi. Fiecare frate predicator aduce ceea ce crede că este călăuzit de Dumnezeu să aducă pentru sesiunea în care predă. Se studiază:

-- diferite cărţi ale Bibliei (studiu pe cărţi – au fost studiate în diferite sesiuni: Geneza, Iosua, Rut, Neemia, Proverbe, Daniel, Ioan, Romani, 1,2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, 1,2 Timotei, Evrei, Apocalipsa, etc.)

-- vederi de ansamblu ale Vechiului şi Noului Testament

-- viaţa Domnului Isus Hristos

-- metode de studiu biblic

-- rugăciune şi post

-- despre predicarea Cuvântului lui Dumnezeu

-- lecţii pentru lideri (pastori, lideri de tineret, etc.)

-- misiune, plantare de biserici, evanghelizare, lucrare

-- viaţa creştină (sfinţire)

-- despre familie şi creşterea copiilor

-- istoria Bisericii

-- învăţături greşite (secte, erezii, etc.)

-- diverse subiecte (muzică, numere, evenimente actuale, etc.)

În pagina cu Rapoarte pe sesiuni puteţi vedea ce a fost predat şi de către cine în diferiţi ani. Un profesor nu prezintă întotdeauna aceeaşi temă.

Începând din octombrie 2004, am introdus şi cursuri de calculatoare şi limba engleză.

Înapoi la început

Home | Biserica | Şcoala | Predici | Conferinţa | Tabăra | Forum | Foto