Vin mirositor, amestecat
Lu.14:15-17; Pr.9:1-6

1. Dumnezeu ne invită la ospăţ

Mulţi oameni Îl văd pe Dumnezeu rău, hain şi zgârcit.
În cartea cu cei 25 de preoţi care s-au pocăit pe care v-am prezentat-o duminica trecută este o mărturie a unui fost călugăr carmelit. El spune acolo cum fiecare călugăr, în primul an la mănăstire nu avea voie să vorbească decât o jumătate de oră pe zi, apoi, în fiecare zi aveau program de autobiciuire, mâncare în mod intenţionat sărăcăcioasă, program de somn redus şi anormal, interzicerea purtării încălţămintei iar legat de Scriptură şi învăţătura ei erau interzise opiniile şi cercetările personale. Ce fel de Dumnezeu ar fi Acela care ar pretinde o astfel de slujire? Nicidecum unul al dragostei, al bunătăţii, al harului şi al dărniciei. Este limpede că Dumnezeul mânăstirilor nu este Dumnezeul Bibliei ci doar închipuirea bolnavă a minţilor păcătoase omeneşti.

Adevăratul Dumnezeu, Cel viu, este creatorul tuturor frumuseţilor de pe pământ. El le-a făcut ca dar pentru noi, ca bucurie şi satisfacţie. "…El ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele." (1Tim.6:17:b). Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor în care nu este nici o schimbare, nici umbră de mutare. El de bunăvoia Lui ne-a născut prin Cuvântul adevărului…" (Iac.1:17,18a). El este Acela care spune: "Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia" (Lu.12:32). Acesta este Dumnezeul nostru, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. El face bine tuturor oamenilor - F.A.14:17 (apostolii Barnaba şi Pavel); Mat.5:45 (Isus); Ps.145:9a (David).

Păcatul este în noi şi în jurul nostru pe acest pământ blestemat şi a trăi veşnic în aceste condiţii ar însemna un chin. De aceea El a pregătit un ospăţ, o mântuire "atât de mare" la care îi cheamă pe toţi oamenii (pentru că El nu doreşte moartea păcătosului, chiar dacă acesta o merită, ci mântuirea lui - 2Pe.3:9; 1Tim.2:4) - Lu.14:15-17.

Invitaţia nu este doar pentru cei necredincioşi şi doar pentru viaţa de dincolo (intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu). Ci chiar pentru aceste vremuri, pentru noi credincioşii, El are un ospăţ la care ne invită - Mat.22:1:-4 (Pentru noi, cei de azi, Împărăţia cerurilor este bucurie în jurul Fiului în timpul vieţii noastre pământeşti - viaţa de biruinţă a copilului lui Dumnezeu; un "ospăţ necurmat" - Pr.15:15).

Vă întreb pe toţi, credincioşi şi necredincioşi, pocăiţi şi nepocăiţi:
Vă ospătaţi voi la masa lui Dumnezeu?
Gustaţi voi din bucatele Lui alese?
Beţi din vinul Lui cel mirositor, special amestecat pentru voi?
Ştiţi despre ce vorbesc?

2. Vinul pregătit

În pasajele citite, este scris că totul este pregătit pentru cei care vor să vină. Între altele, spune că vinul a fost amestecat (Pr.9:2,5 - a amestecat vinul). Este vorba despre un vin special, deosebit, amestecat cu mirodenii, o trataţie specială - C.C.8:2 (vin mirositor). Domnul are pentru noi binecuvântări deosebite, desăvârşite, anume pregătite pentru noi.

Vinul vorbeşte în Biblie despre bucurie şi manifestări de veselie (Jud.9:13; Ps.104:15; Is.24:11; Ef.5:18,19); vorbeşte despre vindecare (Lu.10:34) şi belşug (Is.25:6).

Ceea ce are Dumnezeu pentru noi este un adevărat prilej de veselie şi bucurie curată, nu un chin, nu lacrimi şi durere (Fil.3:1; 4:4; 1Tes.5:16); este mântuire desăvârşită (Ev.7:25); este bogăţie nemăsurată (Io.1:16; Ef.1:3,18b; Col.2:10).

3. Lucrarea Lui

Ca să poată să pregătească această masă şi acest vin pentru noi, Dumnezeu a pus la lucru toată dragostea Lui, mila, înţelepciunea şi puterea Sa. Mai mult decât atât, a dat pe chiar Fiul Său să moară pentru noi - Io.3:16. El a trebuit să accepte blestemul pentru a avea noi parte de binecuvântare (Is.53:5; Gal.3:13). El a primit din partea noastră oţetul (Mat.27:34; Mc.15:23; Lu.23:36), vinul nostru stricat pentru a ne da nouă rodul viţei, sângele legământului celui nou, izvorul tămăduitor, puterea vieţii veşnice.

În seara arestării, Isus a stat la masă cu ucenicii şi le-a vorbit despre sângele Său şi despre vinul care avea să-L bea împreună cu ei când va veni Împărăţia lui Dumnezeu - Lu.22:14-20.

O, slăvit să fie Domnul, va veni ziua aceea când vom sta în slava cerească la masă cu El şi vom gusta din acest rod nou şi curat al viţei. Atunci Îi vom spune cum a spus şi nunul din Io.2:10: "Tu ai ţinut vinul cel bun până acum!".

Dar fericirea, bucuria, veselia, belşugul şi mântuirea nu sunt numai pentru viaţa de apoi, chiar şi azi avem privilegiul de a sta cu El la masă - Ap.3:20. (Duhovniceşte vorbind,) El chiar şi azi bea cu noi rodul cel nou şi curat al viţei - chiar şi acum la "Cina Domnului", dar şi în orice alt moment de părtăşie spirituală pe care o avem cu El, pentru că noi am intrat în Împărăţia lui Dumnezeu şi o vedem.

4. Cei lipsiţi

Sunt mulţi care nu au parte azi de acest "vin mirositor" al Domnului, care nu stau la masă cu Tatăl şi cu Fiul (1Io.1:3).

Este trist că noi creştinii ne bucurăm atât de rar de el. Am fi mult mai fericiţi, mai satisfăcuţi, mai veseli, mai bucuroşi şi mai sfinţi dacă am tânji după acest vin. Slăvit să fie Domnul că avem o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru noi (1Pe.1:4). Chiar dacă azi trăim (din vina noastră) în sărăcie spirituală, în veşnicie tot vom avea parte de slavă.

Dar mult mai rea este soarta celor care nu intră în Împărăţia lui Dumnezeu. După o viaţă grea pe acest pământ blestemat, vor merge în veşnicie în iad, în locul de chin veşnic. Pe lângă ceea ce va veni peste ei, ceea ce au acum este o adevărată binecuvântare. Pentru ei în loc de "vin mirositor", binecuvântat, este păstrat un "vin al mâniei, neamestecat" - Ap.14:10,11; 16:19; 19:15.

Invitaţie:
Alege astăzi vinul pe care-l doreşti!
Prin credinţă în El, Domnul domnilor, Împăratul împăraţilor, Isus Hristos Mântuitorul, poţi avea parte de
vinul amestecat, mirositor, mântuitor, bogat şi fericit acum şi în veci.

Notă: Vinul nu ilustrează sângele Domnului. Nicăieri în Noul Testament nu este asociat cu Cina Domnului ci peste tot, în evanghelii şi epistole, este scris despre "rodul viţei" sau despre "pahar"!!!

2002.05.05 – Lunca Ilvei

Înapoi la Index predici