Veselia credinciosului

 

1. Definiţie

            Veselie înseamnă stare de bună dispoziţie, de voioşie; manifestare care dovedeşte bună dispoziţie. (dicţ. V. Breban)

            Bucuria este acel sentiment de mulţumire, de satisfacţie sufletească. (dicţ. V. Breban)

            Dacă înţeleg bine, veselia este o manifestare, o arătare a bucuriei. Prin veselie, este dată pe faţă bucuria noastră. Nu este vorba despre o „maimuţăreală” (nesinceritate).

            Rostul mesajului acesta este să ne lămurească cu privire la faptul dacă este rău sau bine să fim …veseli. Cunosc două extreme în religie legat de acest lucru. Una, care este cea mai răspândită la noi, este că omul, cu cât este mai sfânt, cu atât este mai sobru, mai „funerar”. Cealaltă este că viaţa nu trebuie luată în serios, ci tot ceea ce contează este distracţia. Cred că ambele atitudini sunt greşite.

 

2. Veselia păcatului şi veselia lui Dumnezeu

            Nu este o taină pentru nimeni că există o veselie păcătoasă. Lumea ne arată o mulţime de lucruri necurate care le fac oamenii pentru a se înveseli. Ea ne ademeneşte mereu prin reclamele ei, imagini, cântece, vorbe să luăm parte la acelaşi potop de desfrâu ca şi ea. Diavolul, care este duhul conducător al omenirii şi firea noastră pământească lucrează împreună cu lumea pentru realizarea acestei mari amăgiri: căutarea şi împlinirea unei veselii păcătoase.

            Ce este o veselie păcătoasă? Este manifestarea unor stări de bună dispoziţie care este născută din lucruri potrivnice lui Dumnezeu. De aceea nu este greu de înţeles că ea nu place lui Dumnezeu. Biblia condamnă în foarte multe locuri această veselie:

 · Nu place Domnului

· 1Sam.25:36  Abigail a ajuns la Nabal. Şi tocmai el dădea în casa lui un ospăţ ca un ospăţ împărătesc; inima îi era veselă, şi era beat mort.…

· Is.5:12  Arfa şi alăuta, timpana, flautul şi vinul le înveselesc ospeţele; dar nu iau seama la lucrarea Domnului, şi nu văd lucrul mâinilor Lui.

· Lu.12:19  şi voi zice sufletului meu: ,Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi veseleşte-te!`

· Ap.11:10  Şi locuitorii de pe pământ se vor bucura şi se vor veseli de ei; şi îşi vor trimete daruri unii altora, pentru că aceşti doi prooroci chinuiseră pe locuitorii pământului.

 · Mustrare / Avertizare

· Os.9:1  Nu te bucura Israele, nu te veseli, ca popoarele, pentru că ai curvit, părăsind pe Domnul, pentru că ai iubit o plată necurată în toate ariile cu grâu!

· Am.6:7  De aceea vor merge în robie, în fruntea prinşilor de război; şi vor înceta strigătele de veselie ale acestor desfătaţi.

 · Pedeapsă / Oprire

· Is.5:14  De aceea îşi şi deschide locuinţa morţilor gura, şi îşi lărgeşte peste măsură gâtlejul, ca să se pogoare în ea măreţia şi bogăţia Sionului, cu toată mulţimea lui gălăgioasă şi veselă.

· Ie.16:9  ,,Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iată, voi face să înceteze în locul acesta, supt ochii voştri şi în zilele voastre, strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei.``

· Ie.48:33  Şi astfel, s‑a dus bucuria şi veselia din câmpiile şi din ţara roditoare a Moabului.`` ,,Am secat vinul din teascuri-zice Domnul-; nimeni nu mai calcă teascul cu strigăte de bucurie; sunt strigăte de război, nu strigăte de bucurie.

 

            Omul nu a fost creat ca să aibă parte de acest fel de veselie. Deşi el o caută şi o preţuieşte atât de mult, chiar după ce o trăieşte îşi dă seama că ceva este greşit cu ea (Ec.2:1,2  Am zis inimii mele: „Haide! vreau să te încerc cu veselie, şi gustă fericirea.” Dar iată că şi aceasta este o deşertăciune. Am zis râsului: „Eşti o nebunie!” şi veseliei: „Ce te înşeli degeaba?”)

            Dumnezeu a lucrat în aşa fel pentru om, ca el să poată avea parte de o altă veselie, care să‑l satisfacă cu adevărat. O veselie care să nu lase în urmă regrete, ci care să amplifice mai mult starea de bucurie, de mulţumire lăuntrică. Să fii vesel şi să nu te simţi vinovat apoi. Aceasta este posibilă numai printr‑o legătură vitală între om şi Dumnezeu, lucru ce se poate realiza numai prin naşterea din nou. AICI: evanghelizare, jertfă, credinţă, etc.

            Ca urmare a naşterii din nou, noi intrăm în poporul lui Dumnezeu care primeşte de la El, bucurie şi veselie (Tit 2:14):

· Ie.31:13  Atunci fetele se vor veseli la joc, tinerii şi bătrânii se vor bucura şi ei; le voi preface jalea în veselie, şi-i voi mângâia, le voi da bucurie, după necazurile lor.

· Is.56:7  îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt, şi-i voi umplea de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.``

· Iov 8:21 …El îţi umple gura cu strigăte de bucurie, şi buzele cu cântări de veselie

(· Iov 35:10b  … Dumnezeu, Făcătorul meu, care ne insuflă cântări de veselie…)

(· Ps.65:8  Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile Tale: Tu umpli de veselie răsăritul şi apusul îndepărtat.)

· Ps.92:4  Căci Tu mă înveseleşti cu lucrările Tale, Doamne, şi eu cânt de veselie, când văd lucrarea mâinilor Tale.

· Ps.113:9  El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!

            În plus, poporul lui Dumnezeu este bucuria şi veselia Lui:

(· Iac.1:18a  El de bună voia Lui, ne‑a născut prin Cuvântul adevărul… ETC.)

· Is.65:19  Eu însumi Mă voi veseli […], şi mă voi bucura de poporul Meu; ….

· Ţe.3:17  Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui, şi nu va mai putea de veselie pentru tine.

            Dumnezeu nu e posomorât ci fericit – 1Tim.1:11; 6:15; etc.. Asemănându‑ne cu El, vom fi şi noi fericiţi…

 

3. Îndemnuri la veselie

            Dumnezeu ne îndeamnă la veselie, adică la exprimarea bucuriei curate, sfinte, pentru că El Însuşi ne dă bucurie şi veselie. El nu ne vrea posomorâţi, deşi serioşi:

pentru binecuvântările materiale:

· Ps.22:26  Cei săraci vor mânca şi se vor sătura, cei ce caută pe Domnul, Îl vor lăuda: veselă să vă fie inima pe vecie!

· Is.66:10  ,,Bucuraţi-vă împreună cu Ierusalimul, şi veseliţi-vă cu el, toţi cei ce-l iubiţi; împărţiţi şi bucuria cu el, acum, toţi cei ce l-aţi plâns,

· Ioel 2:23  Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimete ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară.

pentru calităţile Sale, pentru ce este şi ce face El:

· 1Cr.16:31,32  Să se bucure cerurile, şi să se veselească pământul! Să se spună printre neamuri că Domnul împărăţeşte! Să urle marea cu tot ce este în ea! Câmpia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea!

· Za.2:10  Strigă de veselie şi bucură-te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin, şi voi locui în mijlocul tău, zice Domnul.``

· Za.9:9  Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe.

· Rom.15:10  Este zis iarăşi: ,,Veseliţi-vă, Neamuri, împreună cu poporul Lui.``

în Domnul:

· Ps.32:11  Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi veseliţi-vă! Scoateţi strigăte de bucurie, toţi cei cu inima fără prihană!

· Ps.40:16  Să se bucure şi să se veselească în Tine toţi cei ce Te caută! Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică fără încetare: ,,Mărit să fie Domnul!``

pentru mântuire:

· Ţe.3:14  Strigă de bucurie, fiica Sionului! Strigă de veselie, Israele! Bucură-te şi saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului!

· Ie.31:7  Căci aşa vorbeşte Domnul: ,Strigaţi de bucurie asupra lui Iacov, chiuiţi de veselie în fruntea neamurilor! Înălţaţi-vă glasurile, cântaţi laude, şi ziceţi: ,Doamne, izbăve��te pe poporul Tău, pe rămăşiţa lui Israel!``

· Mat.5:12; Lu.6:23  Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, cari au fost înainte de voi.

trebuie să ne închinăm cu veselie:

· Ps.95:1  Veniţi să cântăm cu veselie Domnului, şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.

· Ps.100:2  Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui.

 

4. Remedii pentru lipsa veseliei

            Mă descopăr în multe ocazii că nu sunt vesel. Nu vreau să spun că trebuie să fiu uşuratic în a trăi şi a vedea viaţa dar este de preferat un om vesel unuia posac:

Pr.15:13  O inimă veselă înseninează faţa; dar când inima este tristă…

Pr.17:22  O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele.

            Iată trei remedii pentru lipsa veseliei (pot fi şi altele):

 

Să trăim o viaţă curată (să evităm veselia păcătoasă) – Rom.8:6; 14:17; Pr.12:28; 21:21; etc.

 

Să nădăjduim în Dumnezeu (cugetăm la, descoperim şi credem ce avem în El) – Ps.42:11; Pl.3:17-26; Ps.5:11; 9:2; etc.

 

Să ne rugăm pentru veselie Ps.31:7; 51:8; etc.

 

2003.02.09 – Lunca Ilvei
Înapoi la Index predici