Mărturisirea lui Dumnezeu

(1Io.5:8-13)

 

v.8  O mărturie comună

Duhul (Dumnezeu mărturiseşte oamenilor despre Sine):

            F.A.14:17

            Rom.1:19,20

            Ps.50:1

 

Apa (Oamenii care se pocăiesc mărturisesc, prin apa botezului, despre Dumnezeu şi lucrarea Lui în ei şi pentru ei):

            1Pe.3:21

 

Sângele: vărsat de Domnul Isus spune lumii întregi despre faptul că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului ci iertarea lui

 

v.9a – Adesea credem ce ne spun oamenii (din familie, vecinii, TV, etc.), dar mai mare ca orice om şi decât toţi la un loc este Dumnezeu. De aceea trebuie să primim (explică) mai presus de toate mărturisirea Lui.

 

v.9b – Ceea ce este important de crezut despre Dumnezeu este:

            · ceea ce a zis El (nu ce zic oamenii)

            · despre Fiul Său. (Nu câte aripi are un înger, etc.)

 

v.10a – o încredinţare lăuntrică în orice copil al lui Dumnezeu

 

v.10b – dacă nu crezi ce a zis Dumnezeu, Îl faci mincinos

v.11 – Mărturisirea:

            Dumnezeu ne‑a dat viaţa: este un dar, nu o realizare a omului (nu prin fapte)

            Viaţa este în Fiul, nu în altcinevaF.A.4:12; 10:43; 1Tim.2:5,6a

 

v.12 – Concluzie şi Provocare: Ai sau nu pe Fiul => ai sau nu Viaţa

 

v.13 - Asigurare

 

2001.08.12 – Lunca Ilvei
Înapoi la Index predici