Dumnezeu Mântuitorul
1Tim.2:3-7

Sumar:
1. …Dumnezeu, Mântuitorul nostru
2. …Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi
3. …Dz voieşte ca toţi oamenii să vină la cunoştinţa adevărului
4. …este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos
5. …S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi

1. v.3 …Dumnezeu, Mântuitorul nostru

Este un singur Dumnezeu viu şi adevărat, creatorul cerului şi al pământului, făcătorul omului. El este singurul Mântuitor al nostru.

Mântuitor înseamnă Salvator, Cel care ne scapă, Cel care ne izbăveşte. Avem nevoie de mântuire din starea noastră căzută (păcat). Păcatul este ca o groapă mare în care am căzut şi din care nu putem ieşi – şi toţi suntem în această groapă, toţi avem păcat! Mântuitor este acela care vine la noi şi ne scoate de acolo – El a făcut asta prin Isus.

Nimic altceva nu ne mântuieşte! Ceva mort nu ne dă viaţă!

Nimeni altul nu ne mântuieşte! Unul mai mic, mai slab, mai puţin sfânt ca El nu ne poate împăca cu El!

Credem noi, fiecare în parte, că El este Mântuitorul nostru? Al meu personal? Al tău, personal? Al fiecăruia de aici?

2. v.4 …Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi

El nu doreşte să fie nici măcar un om rămas nemântuit. Lui nu-I place să vadă pe nici unul din noi păcătuind şi apoi plătind vina.

Omului îi place să păcătuiască pentru că este păcătos din fire. Aşa se naşte, aşa este învăţat de alţii, aşa gândeşte, aşa vede în jur.

Apoi, omului îi place să păcătuiască pentru că s-a deprins.

Dar Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi. Ca un meşter care face o uşi şi geamuri şi vrea ca toate să fie bune, nici una rea, ca un artist care cântă şi vrea ca toate melodiile să fie frumoase şi nici una falsă, ca un tată sau o mamă care are 3 sau 4 copii şi vrea ca toţi să fie sănătoşi, nici unul bolnav, aşa vrea Dumnezeu ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi nici unul rămas în păcat.

El vrea ca nici unul din noi să nu rămânem robi al păcatului.
Ce vrei tu? Vrei să rămâi mai departe rob al păcatului?
El ţine cont de voinţa ta. Nu va trece peste ea.

3. v.4 …Dz voieşte ca toţi oamenii să vină la cunoştinţa adevărului

Asta înseamnă că oamenii nu au cunoştinţa adevărului! Nu toţi oamenii cunosc adevărul „adevărat”! După cum se vede şi din acest loc din Biblie, omul trebuie „să vină” la cunoştinţa adevărului.

Lumea cu toată învăţătura ei nu are adevărul. Pe ici pe colo afli câte un crâmpei, cât un ac într-un car cu fân. Dar adevărata cunoştinţă despre Dumnezeu, despre om, despre mântuire, despre viaţă, despre moarte nu le află decât cei care „vin la cunoştinţa adevărului”.

Lumea minte şi trăieşte în minciună, dar Dumnezeu este şi spune adevărul şi ne învaţă să trăim în adevăr.

El vrea ca noi să venim la cunoştinţa adevărului. Dar noi, vrem?
Vrei tu să cunoşti adevărul? Atunci vin-o la El, El este Adevărul!
Cuvântul Lui e adevărul!
Duhul Lui e adevărul!
Fiul Lui e adevărul!
Vino la El! Cere-I să-ţi spună adevărul!

4. v.5 …este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos

Nimeni altul nu s-a pus punte între Dumnezeu şi oameni decât Domnul Isus Hristos. Unii au pretins sau pretind asta, dar nu sunt decât nişte mincinoşi – Io.10:7,8; Mat.24:4,5,23,24.

Oamenii au impresia că sunt unii care pot împlini această lucrare. Ei cred în îngeri, în zei, în sfinţi, în preoţi sau învăţători. Dar nici unul nu poate lua locul Domnului Isus Hristos. El este Dumnezeu arătat în trup. El este singura cale posibilă între om şi Dumnezeu. Singurul care a făcut în totul voia Tatălui ceresc, Singurul fără păcat, Singurul desăvârşit. În nimeni altul nu este mântuire… F.A.4:12.

Alţii recunosc că Isus Hristos are un loc special care nu poate fi luat de nimeni, dar în loc să vină la Dumnezeu numai prin El, spun şi cred că au nevoie de un alt mijlocitor între ei şi Isus Hristos – de obicei, fecioara Maria, dar şi mulţi alţi aşa numiţi „sfinţi”. Totuşi, aici scrie: „este un singur mijlocitor Omul Isus Hristos”, nu „doi între Dumnezeu şi oameni”, nici trei, nici mai mulţi, ci doar Unul Singur. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin El (Io.14:6). „Toate drumurile duc la Roma” spune un vechi proverb omenesc, dar un proverb dumnezeiesc spune: „Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte” (Pr.16:25).

Dacă Biblia spune astfel, astfel trebuie să credem şi noi!
Este asta credinţa noastră? Este asta credinţa ta?
Crezi tu că este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi tine?
Atunci cere-I mijlocirea: „Fii Mijlocitorul meu!”

5. v.5b,6 …S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi

Acesta a fost rostul întrupării Lui. Eram fără nădejde în lume, pierduţi în acest veac rău, fără Dumnezeu, robi ai păcatului şi duşmani ai oricărei neprihăniri. Dar – Io.3:16; Rom.5:8; Mat.20:28.

Asta este temelia mântuirii: jertfa Fiului lui Dumnezeu.

Eşti tu întemeiat pe ea? Te încrezi în puterea ei?


Crezi tu că Dumnezeu este Mântuitorul lumii şi al tău?
Crezi tu că El vrea să te mântuiască pe tine?
Crezi tu că El vrea să vii la cunoştinţa adevărului?
Crezi tu că Hristos este singurul mijlocitor între tine şi Dumnezeu?
Crezi tu că El S-a dat pe Sine pentru răscumpărarea ta?
Pavel ne învaţă toate acestea; ele sunt adevărul (v.7), noi să credem!
Dacă nu crezi toate acestea, acceptă-le astăzi
şi azi va fi ziua mântuirii tale!
Mulţumeşte-I Lui pentru toate acestea şi vei fi copilul Său,
vei fi iertat de vina păcatelor tale
şi nu vei mai fi aruncat în focul veşnic al iadului,
vei fi scăpat de puterea care te robeşte a păcatului
şi vei fi dus în vecii vecilor în fericirea cerească!

2002.07.28 – Lunca Ilvei

Înapoi la Index predici