Atentat în America

 

1. Introducere

            Toată omenirea a fost şocată zilele astea de evenimentele din S.U.A. din 11 sept. 2001. Nu atât din cauză că:

· a fost un atentat terorist – acestea sunt foarte multe azi (Israel, Irlanda de Nord, etc.)

· au fost ucişi mulţi oameni – şi aceasta este o obişnuinţă (Iugoslavia, Asia, fosta URSS, etc.)

 

            Ci mai ales pentru că cel atacat a fost:

· cea mai sigură ţară – nimic nu este sigur pe pământ – DOAR EL

· cea mai mare putere a lumii, cea mai dotată şi perfecţionată în materie de arme (una ca ea nu vrei să‑ţi fie duşman ci aliat) – nimic nu este invincibil pe pământ (de la pumn, la băţ, la cuţit, scut, săgeată, armură, glonţ, tun, etc. toate sunt depăşite la vremea lor) – DOAR EL – Ps.33:16,17; 44:6; 20:7,8; 49:6-14; 62:10 =>

Care este nădejdea ta?

Nu ştii ce aduce ziua de mâine:

· războaiele izbucnesc peste noapte

· comunismul sau dictatura vine dintr‑o dată

· reforma monetară se face peste noapte

· prigoana poate veni seara şi dimineaţa nu mai trăieşte nici unul

Care este nădejdea ta?

În cine te încrezi? Ps.27:1

 

2. Ce poate ieşi de aici?

            Nu ştiu, dar hai să ne închipuim că:

 

· se descoperă că Rusia, Japonia, China sau o alianţă arabă au făcut‑o => poate fi începutul unui război mondial. România va fi şi ea prinsă în horă, nu‑i aşa? Doar vrea în NATO! Va fi obligată să ia parte la război. Ce va fi cu noi? Bărbaţii poate vor trebui să plece la oaste; despărţiri, morţi, văduve, orfani, familiile rămân singure să se gospodărească. Fabrici se vor închide, foametea va creşte, tâlhăria la fel, nelegiuirile. Cum va schimba asta viaţa ta? Ce se va întâmpla cu averile tale, cu planurile tale, cu iubirile tale, etc. Vei vedea că nu au nici un rost şi nici un viitor, că nu merită trăit pentru ele? Vei ajunge atunci să crezi că Singurul pentru care merită trăit este Dumnezeu? Pentru ce trăieşti? Iac.4:13-15; Rom.14:7,8

 

· printr‑un complex de împrejurări se va ajunge să se dovedească sau să se creadă că Israelul a făcut‑o. Mai multe ţări deja au zis că vor sprijini S.U.A. în acţiunile de pedepsire a făptaşilor. Mulţi stau deja pregătiţi ca să lovească Israelul. Biblia vorbeşte despre un mare necaz care va veni peste Iacov. Dacă se va stârni un război de mare anvergură împotriva Israelului, asta înseamnă că sfârşitul lumii este aproape. Atunci Domnul este „la uşi”, El este gata să vină! Cum ne va găsi pe noi? Vă daţi seama că este posibil mai mult ca până acum să ne trăim ultimele zile? Nu vă sunt urechile încordate? V‑aţi mira să auziţi o trâmbiţă puternică şi apoi să fiţi apucaţi de un fior grozav care o să vă facă să uitaţi de tot ce aveţi pe pământ, de toţi cunoscuţii, de toată casa şi familia voastră şi veţi fi conştienţi de un singur lucru: EL … EL A VENIT… Nimic nu va mai exista atunci pentru tine şi lângă tine doar EL ŞI TU, FAŢĂ ÎN FAŢĂ. Ce vei simţi? Te vei teme, cu siguranţă, vei cădea cu faţa la pământ, dar vei fi ruşinat? Vei fi al lui în veci, dar vei fi senin la arătarea LUI? 1Io.2:28

 

Nu eşti bine dacă nu Îl aştepţi acum, azi. Eşti de ruşine şi eşti o ruşine.

Hai să îndreptăm acum ce trebuie îndreptat în inima noastră şi în afara ei şi să dorim venirea Domnului – Tit 2:13,11-13.

 

Sumar (am vorbit despre):

În ce / cine nădăjduieşti?

Pentru ce / cine trăieşti?

Îl aştepţi pe Domnul? Cum?

2001.09.13 – Lunca Ilvei
Înapoi la Index predici