Asemenea Lui

Serie de predici după Andrew Murray:

Predicile 1-10

Predicile 11-13

(Rămânerea în Hristos) (Legământul de dragoste divină)
(Oglindirea vieţii lui Isus) (Isus în rugăciune)
(Slujirea) (Aplicarea Sfintei Scripturi)
(Hristos - Înlocuitorul, pilda, conducătorul) (Să iertăm ca El)
(Suferinţa pe nedrept) (Privind slava Lui)
(Crucea) (Smerenia Sa)
(Să nu ne plăcem nouă înşine) (Mort faţă de păcat)
(Jertfirea de sine) (Asemenea în învierea Lui)
(Nu din lumea aceasta) (Asemenea cu moartea lui Hristos)
(Una cu Tatăl) (Totala dăruire a vieţii)
(Voia lui Dumnezeu) (Modelul blândeţii)
(Trimis de Dumnezeu) (Înconjurat de dragostea divină)
Capitolul 13 (Milostivirea lui Isus) (Plin de Duhul Sfânt)
Capitolul 14 (Dependenţa de Tatăl) (Pentru proslăvirea Tatălui)

Acest ciclu va fi întregit până la 30 de predici.
Vă rugăm să reveniţi în săptămânile următoare.

Înapoi la Index predici