Semnează Cartea de Oaspeţi
 
The Christian Counter  
 
Dacă vreţi să găsiţi în textul predicilor (sau pe internet) ceva anume, scrieţi în căsuţa de mai jos versetul sau cuvântul dorit, şi apăsaţi apoi pe butonul „Caută”. (Acurateţea rezultatelor este în funcţie de frecvenţa cu care Google îşi actualizează paginile.)
Google


în Predici şi studii
pe Internet

 

Această pagină este periodic adăugită.

Dacă doriţi să fiţi anunţat când pun alte materiale, trimiteţi un email.

 
Studiile şi predicile din paginile în limba engleză (disponibile şi pentru download) sunt altele decât cele de pe această pagină.
 

Index Predici şi Studii Biblice

Materialele adăugate de curând sunt marcate cu...........
...... GALBEN !!!
A-B  D-H 

A cui este binecuvântarea? 

Când El va veni pentru Israel 1 

Dar ce să fac cu Isus? 

Acceptarea Crucii 

Când El va veni pentru Israel 2 

De ce El da, iar eu nu? 

Anabaptiştii (Botez fără bebe) Chemarea lui Dumnezeu Dezbinare

Apa şi piatra 

Cine zic oamenii că sunt Eu?  Domnul şanselor (Patru fete)  
Asemenea Lui (serie)  Crăciun greşit (lumesc)  Dragostea lui Dumnezeu
Atacuri ale diavolului  Crăciunul şi păgânismul (1)  Duminica, o zi pentru Domnul 
Atentat în America  Crăciunul şi păgânismul (2)  Dumnezeu Mântuitorul 
Atitudinea predicatorului  Crăciunul şi păgânismul (3)  Euro-Biserica 
Aţi locuit destul în Horeb  Crăciunul şi păgânismul (4)  Evoluţie sau Creaţie? 
Binecuvântare pentru copil  Crucea arată... Familia (serie – Dr. A. Jones) 
Broboada  Cum e Domnul în... (1)  Faţa omului 
Bucuraţi-vă (numele în ceruri) Cuvânt la Cina Domnului  Gata să primim mai mult har?
Bucuria vederii Pruncului Cuvântul lui Dumnezeu  Hristos răstignit


Cine vorbeşte de la sine, caută slava lui însuşi, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat şi în el nu este strâmbătate. (Ioan 7:18)

I-L  M-P  R-Z 
Io.4:29 - o mărturie   Mai mult decât simplu tâmplar Sabatul ca pomenire 
Isus Hristos şi El răstignit  Mărturisirea lui Dumnezeu  Şapte mărturii despre Domnul 
Isus S-a rugat toată noaptea  Nu este nimeni...  Şapte motive / vă iubesc 
Isus se retrage Oameni cu pasiune  Veselia credinciosului 
Începutul Crăciunului  Piedici în calea caracterului  Viaţa creştină este o alergare 
Laodiceea  Predicarea (note de curs 1)  Vin mirositor... 
Lecţii din dimineaţa Învierii  Predicarea (note de curs 2)  Vindecarea bolnavului de dropică 
Lecţii pentru ucenici (20 studii) Predicarea (note de curs 3)  Vindecarea unui slăbănog 
Lupta cea bună  Predicarea (note de curs 4)  Un Dumnezeu care se ascunde
     

Notă - Rostul acestor predici

Este convingerea mea fermă că o predică rostită de un om sub călăuzirea Duhului Sfânt, prin puterea Acestuia, este mult mai mult decât aceeaşi predică citită de pe hârtie (sau de pe Internet). Cuvântul are putere, dar aceasta este incomparabil mai bine simţită când Cuvântul este rostit prin Duhul lui Dumnezeu. Văd diferenţa asta ca între un trup mort şi acelaşi trup înviat; arată aproape la fel, dar nu este totuna – Duhul este Cel care dă viaţa! Credinţa vine în urma auzirii Cuvântului şi Dumnezeu a ales să mântuiască prin nebunia predicării crucii! E drept că Biblia este scrisă pe hârtie, dar să nu uităm că fără adevăraţii ucenici ai Domnului, cei ce secole la rând au fost „epistole vii”, fără viaţa lui Isus arătată în ei, fără mărturia supranaturală a Duhului Sfânt, acele pagini ar fi rămas asemenea atâtor alte cărţi celebre ale antichităţii. Este un lucru bun să citim – Biblia ne învaţă şi asta, dar să nu nesocotim predica rostită, să n-o coborâm de la înălţimea dată ei de Dumnezeu. Dumnezeu a avut un Singur Fiu şi Acela a fost predicator. Pavel a scris, şi cărţile sale au devenit Biblie, dar el este rămas în istoria omenirii ca „apostolul Neamurilor” – un predicator. Tu ai nevoie de un predicator! Caută-l şi apoi ascultă-l! Ştiu că este greu, ştiu situaţia… este trist că astăzi sunt mulţi în amvoane care nu caută slava Domnului şi binecuvântarea poporului lui Dumnezeu ci numai înălţare de sine sau profit material – nu la ei mă refer, aceştia sunt vorbitori, etc., dar nu sunt adevăraţi predicatori; Dumnezeu va aduce faptele fiecăruia la judecată. Tu umblă cu Dumnezeu şi caută un predicator… Schiţele astea de predici care le-am pus aici nu le-am pus ca să înlocuiască mersul tău la adunările Bisericii, ci să fie, cu voia Domnului, un ajutor în plus pentru tine şi pentru toţi cei ce caută să-L descopere mai mult pe Dumnezeu.

Iniţial, acest material nu a fost făcut cu scopul de a fi citit de alţii şi de aceea are numeroase dezavantaje. La vremea când le-am făcut, nu am gândit că le voi da cuiva să le citească. Acestea sunt doar nişte schiţe pe care le-am folosit de-a lungul anilor pentru a predica. Ce citiţi aici în 5-10 minute au fost mesaje predicate timp de una sau două ore sau chiar în mai multe servicii! Unele din aceste schiţe sunt foarte laconice dar chiar şi aşa, cu rugăciune şi cugetare, citind versetele atent, sub influenţa Duhului Sfânt, veţi înţelege câte ceva şi veţi fi binecuvântat(ă). Culorile sunt cele folosite de mine ca să ştiu ce şi cum trebuie să accentuez în timp ce prezint subiectele în cauză (de obicei, verde arată doctrina (învăţătură biblică) sau îndemnurile la rugăciune, roşu este pentru versete şi pentru invitaţie iar albastru este pentru aplicaţie directă la viaţa noastră).

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii…

     

Înapoi la început

Home | Biserica | Şcoala | Predici | Conferinţa | Tabăra | Forum | Foto