Semnează Cartea de Oapeţi
 
 
 
 
The Fundamental Top 500 
 
 
 
 
 
This site is a member of WebRing.
To browse visit

Here
 
 

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat,

şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti,

şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,

aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.

El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege,

şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. (Tit 2:11-14)
 
 

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor,

pe care Dumnezeu Şi L-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întunerec la lumina Sa minunată;


pe voi, cari odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu;

pe voi, cari nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare. (1Petru 2:9,10)

 

Biserica Creştină Baptistă - Lunca Ilvei

Ministerul Culturii şi Cultelor - Uniunea Bisericilor Baptiste din România

Despre noi, pe scurt:

  • Începutul lucrării (0 credincioşi botezaţi) – mai 1994
  • Obţinerea statutului de funcţionare (peste 21 credincioşi botezaţi) – 1996
  • Apartenenţa teritorială – Comunitatea Creştină Baptistă Suceava
  • Ridicarea clădirii proprii (capelă) – octombrie 1997 (în 10 zile)
  • Număr actual de membri botezaţi (activi) – 50 (aprox.)
  • Media de vârstă – aprox. 35 ani
  • Misionari sponsorizaţi – 4

Serviciile săptămânale

Duminică: 10-13 şi 17-19
Marţi: 17-19
Joi: 17-19
Sâmbătă: 12-13 (copii)

Înapoi la început

Istoria noastră

Acest câmp va fi actualizat în curând.

Înapoi la început

Lucrări

Credinţa noastră este că Dumnezeu merită să fie slăvit şi cunoscut cât mai mult atât de noi, cât şi de toţi ceilalţi oameni. De aceea, căutăm să ne aprofundăm cât mai mult în Cuvântul Său (Biblia), să creştem în harul şi cunoaşterea Lui, să ne apropiem la maxim de El, să ne umplem de cunoştinţa voii Lui, să ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul, să-I fim plăcuţi în orice lucru, să aducem roade în tot felul de fapte bune, să arătăm viaţa lui Isus şi să chemăm pe cât mai mulţi să aibă parte cu noi în toate acestea în care noi avem parte împreună cu Tatăl şi cu Fiul Său prin Duhul cel Sfânt, într-o bucurie deplină, curată, dumnezeiască!***

Toate acestea încercăm să le avem în viaţa noastră zilnică acasă, la şcoală (cei tineri), la serviciu (cei angajaţi), la câmp (aproape toţi), etc.. În plus, ne întâlnim în câteva servicii săptămânale în care încercăm să lăsăm pe Domnul să ne conducă, aşa că niciodată nu poţi şti cu siguranţă ce va fi: închinare, rugăciune, mărturii personale, îndemnuri din adunare, predică sau studiu biblic – dar le avem pe toate din belşug, şi ne bucurăm de ele. Nu ne plictisim la întâlnirile noastre, din contră, de multe ori ne este greu să ne despărţim pentru că este bine şi frumos când biserica este strânsă laolaltă. Credem că încă mai avem de înaintat şi credem că prin ceea ce dă fiecare în parte prin Duhul ne desăvârşim.

Pe lângă serviciile săptămânale sau cele speciale, prilejuite de diferite ocazii mai vesele sau mai triste, avem câteva lucrări de misiune / evanghelizare / plantare de noi biserici atât în sat (pe străzi, în târg, în case) cât şi în împrejurimi. Acestea iau diverse forme şi la ele participă aproape toţi din biserică, indiferent de vârstă, sex, pregătire profesională, ani de credinţă. Una din aceste lucrări este bine conturată şi anume, în Poiana Ilvei (la aprox. 20km.) avem o filială a bisericii începută de la zero, unde nu vă spun câţi sunt deja botezaţi pentru că nu numărul este important ci calitatea credincioşilor. Noi ne rugăm pentru ambele aspecte şi sperăm ca această biserică să crească spre slava lui Dumnezeu, ca dealtfel, orice biserică a Domnului de pe întregul pământ. În eforturile noastre de a ajuta pe cei din alte părţi, încercăm să susţinem material şi spiritual câţiva misionari (în România, Moldova, Ucraina) şi diverse alte lucrări.

Mai avem alte lucrări despre care veţi găsi mai multe amănunte în celelalte pagini ale site-ului: o Şcoală Biblică pentru misionari (şi nu numai pentru ei), o Întâlnire Anuală a Surorilor (conferinţă) implicate în lucrare (şi nu numai pentru ele), o Tabără de Vară pentru copii (şi nu numai pentru ei).

Dacă vreodată se va întâmpla să vă amintiţi de noi, nu ezitaţi să vă rugaţi Domnului pentru tot ce este aici. Vă mulţumesc.

Ar fi mai multe de spus aici – vom reveni cu amănunte.

*** Ps.145:3; 1:2; 2Pe.3:18; Iac.4:8; Col.1:9,10; 2Co.4:10,11; 1Io.1:3; etc.…

Înapoi la început

Home | Biserica | Şcoala | Predici | Conferinţa | Tabăra | Forum | Foto